Tarieven

Tarieven

Onze kinderdagverblijven, afhankelijk van welke vestiging, werken op basis van de twee systemen die in vlaanderen mogelijk zijn:

Inkomensgerelateerd (IKT) of met een vaste maandprijs

Inkomensgerelateerde opvang (IKT)

In onze gesubsidieerde IKT-opvanglocaties  (De Zoo & Nieuw Zuid) is de prijs op basis van het inkomenstarief.

De ouder kan een simulatie doen op mijn.kindengezin.be door te klikken op ‘Inkomenstarief aanvragen of simuleren’, zich aan te melden met zijn digitale sleutel en ‘Inkomenstarief berekenen’ te kiezen. Op dat ‘attest inkomenstarief’ staat het bedrag dat het gezin zal betalen per gereserveerde opvangdag.
Dit is een door de overheid vastgelegd tarief op basis van inkomen, gezinssituatie,…

Ouders betalen het inkomenstarief (of individueel verminderd tarief) voor: 

 • de opvangdagen die gereserveerd zijn in het opvangplan en waarop het kind aanwezig is;
 • de extra overeengekomen kinderopvangdagen waarop het kind aanwezig is;
 • afwezigheidsdagen die het aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen overschrijden; 
 • ongerechtvaardigde / onaangekondigde afwezigheden;
 • vanaf 2de wenmoment (halve dag aan 60%);

Als het gezin een nieuw attest inkomenstarief, met een nieuw toegekend inkomenstarief heeft, krijgen we elke maand automatisch die tarieven geüpdatet voorafgaand aan de facturatie. 

We willen (en moeten) de beschikbare opvangplaatsen optimaal gebruiken voor alle ouders die opvang nodig hebben. Daarom rekenen we volgens gereserveerde dagen van het opvangplan.

Elk kind heeft recht op een aantal dagen afwezigheid. Een voltijds opvangplan geeft recht op 18 zogenaamde respijtdagen op jaarbasis. Deeltijds of onvolledige jaren pro-rata te berekenen.


Bijkomende kosten:

 • Opvang voor 11 uur of langer: 160% van het tarief voor die extra uren.
 • Administratie en facturatie: maandelijkse forfait van 4,37 euro.
 • Gebruik en afvalverwerking van luiers en verzorgingsproducten: 
  • wettelijk vastgelegde forfait: 1,82 euro per aanwezigheidsdag.
  • bij gebruik van eigen wasbare luiers, of speciale eigen luiers op doktersvoorschrift, wordt enkel een dagforfait aangerekend voor de afvalverwerking: 0,36 euro.

Alle hierboven vermelde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Opvang met vaste maandprijs

Bij onze locaties, die werken volgens een vaste maandprijs (De Unief, Keizerstraat) kunnen ouders voor aanvang van het contract de Kinderopvangtoelage van Stad Antwerpen aanvragen. Hierbij betaalt Stad Antwerpen op basis van uw inkomen een groot deel terug. En dit rechtstreeks aan het kinderdagverblijf, zo hoeven ouders dit ook niet voor te schieten.

Tevens komt de Vlaamse Overheid nog tussen met een Kinderopvangtoeslag. Deze wordt per kwartaal teruggestort aan de ouder(s).

Een vaste maandprijs betekent dat de prijs geen invloed heeft op de effectieve aan- of afwezigheden ten gevolge van vakantie of ziekte.
De prijs is een globaal berekend gemiddelde.

Meer informatie over de werking van de Kinderopvangtoelage van Stad Antwerpen vindt u hier: http://www.antwerpen.be/kinderopvangtoelage

Maandbijdrage

5 dagen per week
maandprijs
795
4 dagen per week
maandprijs
640
3 dagen per week
maandprijs
480
2 dagen per week
maandprijs
345

Fiscaal aftrekbaar

Wist je dat de kost van kinderopvang deels recupereerbaar is van de belastingen? Meer info hierover kan u vinden op: https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/belastingvermindering-voor-de-kosten-voor-kinderopvang

Inbegrepen
 • Warme middagmaaltijd
 • Tussendoortjes
 • Gebruik van slaapzak, slabben,…
 • Luiers
 • Verzorgingsproducten
Zelf te voorzien
 • Ontbijt (indien aanwezig voor 8u)
 • Melk
 • Papflessen
 • Persoonlijke spullen (knuffel, fopspeen,…)
 • Reservekledij
 • Medicatie/slaapmonitor (indien nodig, met voorschrift arts)

Hoe schrijf ik mijn kind in?

Vul ons registratieformulier online in!

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

BV Tutters & Bellen
2060 Antwerpen
BE 0684.504.551

+32 (0) 3 303 20 62
[email protected]

ma-vr 7-19u

Contacteer ons